KDO SMO?

O PODJETJU

Filozofija prevajalskih podjetij je preprosta: doseči ustrezno kakovost v časovno-ekonomičnem duhu, to je, kar se da hitro. Ravno v tej misli se poraja nasprotje, saj se kakovost in hitrost radi izničita. Uspeh je v iskanju sorazmerja med slednjima pojmoma in Prevekso je v svojem delu sorazmeren.

Po navadi sklepamo, da lahko vsakdo, ki pozna dva jezika, uspešno prevaja ali tolmači. Vendar temu ni tako. Prevajalci smo izobraženi strokovnjaki za jezik, ki vemo, kako besedilo najlepše in najboljše prenesti v ciljni jezik. V našem podjetju se ponašamo z visoko usposobljenimi, izobraženimi in izkušenimi prevajalci ter tolmači, ki znajo ustvarjati naravno komunikacijo; takšno, ki je med slovarskimi vrsticami in je jezikovnemu strokovnjaku naravna.

Celoten proces prevajanja in ostalih jezikovnih storitev obdelujemo ter zaključujemo v našem edinstvenem jezikovnem centru.

Jezik je sredstvo, s katerim tvorimo besedila ter jih sprejemamo in poskušamo razumeti. Je torej temeljno sredstvo sporazumevanja.

KAJ POČNEMO?

NAŠE STORITVE
 • Prevajamo vse jezikovne kombinacije svetovnih jezikov;
 •  nudimo sodno overjene prevode po ugodnih cenah;
 •  za vas tolmačimo tako simultano kot konsekutivno;
 •  za vas lektoriramo in tako skrbimo za jezikovno odličnost vaših besedil;
 •  besedilo vam uredimo in oblikujemo;
 •  nudimo celostno jezikovno storitev;
 •  delo z jezikom opravljamo z veliko mero previdnosti, natančnosti in spoštovanja.

POVPRAŠEVANJA    info@prevekso.com

Za kakršna koli povpraševanja v zvezi z jezikovnimi storitvami nam pošljite povpraševanje.

Varnost vaših podatkov je pomembna.

Prevekso d.o.o. se zavezuje k zaupnemu ravnanju z vsemi posredovanimi dokumenti in podatki. Ravno tako se vestno in kakor najbolje zna zavezuje k molku o vseh dejstvih in notranjih povezavah, ki se razkrijejo zaradi poslovanja s strankami. Vsi sodelavci so zavezani k diskretnosti. Prevekso d.o.o. vaše podatke hrani izključno zaradi obdelovanja naročila, obračunavanja ter izmenjave podatkov z naročniki.


Splošni pogoji sodelovanja 

 • Prevajanje poteka po prevajalskih standardih. Strokovna terminologija s strani naročnika se upošteva samo, če je bilo to predhodno dogovorjeno.
 • Pri urgentnih prevodih s kratkimi roki ponudnik ni obvezan, da odda prevod z enotno terminologijo.
 • Naročnik je za kakovosten prevod obvezan izvajalcu posredovati vse informacije, ki zadevajo prevod: terminologijo, glosarje, interne informacije ipd. V nasprotnem primeru se naročnik ne more sklicevati na kakovost.
 • Dokler račun za storitev prevajanja ni poravnan, ostane avtorska pravica prevoda v lasti izvajalca. Ko je račun v celoti poravnan, se avtorska pravica v celoti prenese na naročnika.
 • Naročnik lahko v 10 dneh izvajalcu posreduje morebitne napake na prevodu. Po preteku 10 dni se prevod smatra kot brezhiben. Rok začne teči od dneva, ko se storitev preda naročniku fizično ali po elektronski pošiti ali na katerikoli drugačen način.V roku 10 dni od predane storitve naročniku ima slednji možnost komentirati, spremeniti ali kako drugače poseči v storitev izvajalca. S tem, da izvajalca o tem obvesti. Ta del je obvezen na strani naročnika, za vse vrste dokumentov, ki bi lahko potencialno predstavljali kakršnokoli škodo v primeru napak izvajalca. Izjema je, če imata naročnik in izvajalec podpisano pogodbo o sodelovanju, v kateri se tovrstna odgovornost kako drugače opredeli. V kolikor v pogodbi ni zavedeno, se upoštevajo pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani izvajalca.Izvajalec pri izvajanju storitev ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru poslovne ali druge škode, razen, če to ni posebej opredeljeno s pogodbo, ki jo podpišeta (izvajalec in naročnik).
 • Prevajanje se lahko zavrne v primerih, ko gre za nemogoče roke, ko je izvirnik slab in ko gre za vsebino, ki je problematična.

NAŠ DOPRINOS

Podjetje Prevekso jeziki je bilo ustanovljeno leta 2009 za namene jezikovnih storitev. V našem času delovanja smo si nabrali veliko izkušenj, referenc ter pozitivnih odzivov. Sodelujemo tako z domačimi kot tujimi podjetji. Za podrobnejše informacije o referencah nam pišite na kontaktni e-naslov info@prevekso.com.

 • ur tolmačenja
 • prevedenih strani
https://goo.gl/maps/sHQMpC7LMjv

KJE SMO?

Ime (obvezno)

Vaša e-pošta (obvezno)

Vaše sporočilo

Prevekso d.o.o.

Ljubljanska cesta 27

4260 Bled

Slovenija

ID za DDV: SI 55496717

E-naslov: info@prevekso.com

PISARNA

Delovni čas:

8:00-17:00 (pon-pet)

Telefon: +386 40 526 621

Telefaks: +386 59 740 302